TEL. +355692067220
*Shenim
Kalkulimi i mesiperm eshte bere me specifikimet:
Letra e faqeve te brendshme: 80gsm Offset. Letra e kopertines: 300gsm MATT e plastifikuar 1 ane. Ngjitja: Binder (hotmalt)
Printimi: Dixhital
*Design (faqosje) pa pagese per sasite mbi 200 kopje
0 Leke